Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dla kandydatów

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej zaprasza na studia stacjonarne I stopnia na  kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa” z atrakcyjnymi specjalnościami:
- inżynieria produktu i procesów proekologicznych
- przetwórstwo tworzyw polimerowych
Kierunek powstał w ramach projektu POKL „Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej”.

Zapewniamy:
- solidne interdyscyplinarne wykształcenie techniczne, poszukiwane na rynku pracy,
- atrakcyjne praktyki w przemyśle oraz w atrakcyjnych ośrodkach naukowych,
- wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną,
- nowoczesne zaplecze techniczne,
- darmowe podręczniki i materiały pomocnicze,
- ciekawe i pasjonujące studia

Inżynieria procesowa to ważna i szeroka gałąź techniki, dlatego nasi absolwenci są przygotowani do pracy nie tylko w branży chemicznej i przetwórstwie tworzyw sztucznych, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, inżynierii i ochronie środowiska, energetyce, chemii budowlanej i wielu branżach pokrewnych

Czym jest Inżynieria chemiczna?

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem, eksploatacją i zarządzaniem produkcją chemiczną oraz biochemiczną w dużej skali. Jej zadaniem jest przetwarzanie surowców w wielorakie, otaczające nas na codzień produkty. Inżynierowie chemicy przekształcają np. ropę naftową w paliwa i benzynę, produkty ropopochodne w tworzywa sztuczne, drewno w papier, i biopaliwa w energię. Umieją przetwarzać różnego rodzaju chemikalia w leki i farmaceutyki oraz wykorzystać mikroorganizmy do produkcji antybiotyków. Paliwa, artykuły spożywcze, leki, nasze ubrania, opony samochodowe, książki i odbiorniki telewizyjne – wszystkie one wymagają udziału inżyniera chemika. W praktyce może to oznaczać bardzo wiele – od okresowej produkcji leków do walki z rakiem w niewielkich zakładach farmaceutycznych, do masowej, biegnącej w ogromnych instalacjach i w sposób ciągły produkcji paliw z ropy naftowej.

Czym zajmuje się Inżynier chemik?

Opracowywanie konstrukcji urządzeń i aparatów, znajomość zachodzących w aparaturze reakcji chemicznych, instalowanie systemu komputerowego do sterowania produkcją oraz uruchamianie i zatrzymywanie procesu produkcyjnego – wszystkie te zadania należą do inżyniera chemika. Inżynierowie chemicy wykonując wszystkie te czynności realizują misję Inżynierii chemicznej – tak prowadzić proces produkcji, aby spełnić wymagania odbiorcy i zaspokoić potrzeby konsumenta. Oprócz tego, muszą oni także zapewnić, aby procesy te przebiegały bezpiecznie, wydajnie i oszczędnie oraz tak, aby ich niekorzystny wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Gdzie pracuje Inżynier chemik?

Wielu absolwentów Inżynierii chemicznej pracuje w tradycyjnych gałęziach przemysłu chemicznego: nawozów sztucznych lub petrochemii. Jednak dobra znajomość i zrozumienie procesów chemicznych oraz fizycznych przez inżyniera chemika, umożliwia mu również podjęcie pracy w przemyśle farmaceutycznym, metalurgicznym, wytwarzania energii, spożywczym, biotechnologicznym czy włókienniczym. Rozumiejąc doskonale zagrożenia, jakie może stwarzać dla otoczenia niewłaściwie realizowana produkcja chemiczna, inżynier chemik, jak żaden inny staje się cennym, wysokokwalifikowanym i poszukiwanym zawodem w ochronie środowiska. Wszędzie tam czekają na niego odpowiedzialne zadania: oprócz bieżącej realizacji i sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu produkcji, także poszukiwanie nowych technologii i nowych sposobów realizacji procesów, projektowanie nowych oraz doskonalenie istniejących instalacji przemysłowych, dążenie do wprowadzania nowych produktów.

 

Inżynier chemik przy warsztacie pracy (w działaniu)

Inżynier chemik uczestniczy w opracowaniu procesu produkcji na każdym jego etapie, od koncepcji chemicznej metody, poprzez jej przemysłowe opracowanie i wdrażanie, do bieżącej eksploatacji i nadzoru produkcji. Oto dwa przykłady.

Przykład 1. Gdybyś był inżynierem chemikiem zatrudnionym w firmie zajmującej się dostawą aparatury dla przemysłu chemicznego, Twoje pierwsze zadania mogłyby obejmować analizę zapytań ofertowych od potencjalnych klientów, sporządzenie projektu instalacji produkcyjnej i przedstawienie kosztorysu tej instalacji. Jeśli Twoja propozycja zostałaby zaakceptowana, stałbyś się odpowiedzialnym za przedstawienie szczegółowego projektu realizacji procesu produkcji (projektu procesowego). Obejmowałoby to sprawdzenie poprawności doboru reaktorów, urządzeń mechanicznych i instalacji rurociągowej; sporządzenie opisu technicznego i zamawianie urządzeń, takich jak pompy, dmuchawy i oprzyrządowanie aparatury. Następnie powierzono by Ci nadzór nad budową instalacji na miejscu budowy i byłbyś odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z wymaganiami zamawiającego funkcjonowanie instalacji. Do Ciebie należałoby również zapewnienie, że zadanie zostanie zrealizowane w zaplanowanym czasie i że nieprzekroczone zostaną przewidziane na wykonanie tego zadania środki finansowe.

Przykład 2. Gdybyś był inżynierem chemikiem zatrudnionym w dużym przedsiębiorstwie chemicznym na stanowisku eksperta ds. zapewnienia ciągłości produkcji, byłbyś odpowiedzialny za przezwyciężanie bieżących problemów technicznych Twojego zakładu, które jeśli nie zostaną natychmiast rozwiązane, mogą stanowić niebezpieczeństwo zakłócenia lub wstrzymania procesu produkcji. Możliwe zagrożenia, to np. takie, że produkt przestaje spełniać wymagania jakościowe, stężenie emitowanych z Zakładu gazów odlotowych przekracza dopuszczalny poziom lub konieczne będzie niezwłoczne podniesienie wydajności produkcji. Twoim zadaniem będzie znalezienie przyczyn występującego zagrożenia i podanie sposobu rozwiązania problemu. W takich przypadkach niezwykle ważnymi, oprócz wiedzy fachowej, cechami osobowymi Inżyniera chemika są zdolność skutecznego porozumiewania się w zespole i pasja w poszukiwaniu rozwiązań ciągle nowych problemów. 

 


Galeria oprogramowania

Zdjęcia z wykładu profesora Andrzeja G. Chmielewskiego